SISTEM BAZAT PE NANOSTRUCTURI PENTRU
DETECTIA IN TIMP REAL A MARGINILOR
TUMORILOR MALIGNE
(NANOMARDET)


Sursa de finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea
Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Programul: PARTENERIATE
Cod Proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2015
Directia de cercetare: 01 Tehnologia Informatiei si Comunicatii
Contract nr. 20/01/07/2014

Director Proiect: CS I. dr. Cristiana Eugenia Ana GRIGORESCU
Perioada: 01/07/2014 - 30/09/2017
Copyright 2014. INOE 2000. All rights reserved